Avbestilling

Avbestilling av time må skje dagen før.
Ikke møtt til time faktureres.